سوابق تحصیلی و حرفه‌ای دکتر سیده زهره میرعابدینی

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی عمومی
دارای مدرک سکس تراپی از OxfordCert Universal Academy
دوره های گذرانده شده:
∙ داروشناسی
∙ CBT مقدماتی و پیشرفته
∙ مربی گری مهارت های زندگی
∙ آزمون های شخصیت
∙ طرحواره درمانی
∙ مشاوره طلاق
∙ مشاوره خیانت

خدمات کلینیک «ندای آرامش روان»

∙ مشاوره پیش از ازدواج
∙ سکس تراپی
∙ زوج درمانی
∙ مشاوره فردی (اضطراب)

زمان حضور در کلینیک «ندای آرامش روان»

شنبه عدم حضور
یکشنبه ساعت ۱۳ تا ۱۷
دوشنبه عدم حضور
سه‌شنبه ساعت ۱۳ تا ۱۷
چهارشنبه عدم حضور
پنجشنبه عدم حضور

مقالات دکتر سیده زهره میرعابدینی

بستن