دکتر نیلوفر نائینی وزیری

دکتر نیلوفر نائینی وزیری

دکترای مشاور و راهنما

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای دکتر نیلوفر نائینی وزیری

کارشناسی رشته شنوائی سنجی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد رشته مشاور خانواده از دانشگاه علامه طباطبائی

Phd رشته راهنمایی و مشاوره از دانشگاه UKN مالزی

۱۳ سال فعالیت در زمینه شنوائی شناسی (از شاخه توانبخشی)

مشاوره خانواده درمانی و مشاوره پیش از ازدواج

برگزاری ورک شاپ مهارت زندگی

برگزاری ورک شاپ رفتار درمانی شناختی  CBT

(Cognitive Behavioral Therapy)

برگزاری ورک شاپ تخصصی پیش از ازدواج

مدرس دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد-واحد تهران جنوب

تدریس دروس تخصصی مشاوره

زمان فعالیت در مرکز

شنبه عدم حضور
یکشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۲
دوشنبه عدم حضور
سه‌شنبه ساعت ۱۶ تا ۲۲
چهارشنبه عدم حضور
پنجشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۲

مقالات دکتر نیلوفر نائینی وزیری

بستن